Eğitim Hizmetleri > Kişisel Ve Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Kişisel Ve Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Eğitim Hizmetleri >

Kişisel Ve Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Kurumsal Eğitim Hizmetleri
Verimli ve etkili çalışan organizasyonlar verimli ve etkili çalışanlardan oluşur. Organizasyonlar kişiler tarafından oluşturulan tüzel kişilikler olmalarına rağmen bu tüzel kişilik, bünyesindeki bireylerin kendi aralarındaki anlamlı işbirliği ile kurumsal bir kimlik kazanabilir. Kurumsal gelişim eğitimlerimiz organizasyonun yapısından ziyade, bu organizasyona işlerlik kazandıracak olan bireylerin organizasyona ilişkin gelişimsel yetkinliklerine odaklıdır. Organizasyon ve insan yetkinliklerinin ilişkisini dengelemek, uyumlu hale getirmek, çalışanlarda sistem düşüncesi oluşturmak, insan yetkinliklerini kendi içinde uyumlu, dengeli, ortak hedeflere odaklı, zihinsel eşleşme süreçlerine taşımaktır. Kurumsal gelişim eğitimlerimizin temel amacı; organizasyonun geleceğini inşa edecek çalışan profilini ortaya çıkarmak ve bu profil doğrultusunda kurumsal gelişim programını gerçekleştirmektir. Çalışanların işletmeye olan aidiyeti ve motivasyonu için zihinsel ve duygusal gelişimini sağlamak, istenilen davranış değişikliğini gerçekleştirmektir.

Kişisel Gelişim Eğitimleri
Kişisel gelişim eğitimlerimiz, iş yaşamında profesyonellik, iletişim becerileri, iş hayatında başarmak, problem çözme ve karar verme becerileri gibi eğitimlerimizi kapsamaktadır.

 

1. Genel Eğitimler

 • Fonetik-Diksiyon Eğitimi
 • Beden Dili Eğitimi
 • Nefes Eğitimi
 • Etkili İletişim Eğitimi
 • 5n-1k Eğitimi
 • Hitabet Ve Sunum Teknikleri Eğitimi
 • Sosyal Hayatta İletişim Eğitimi
 • İş Hayatında İletişim Eğitimi
 • Liderlik Eğitimi
 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi
 • İkna Psikolojisi Eğitimi
 • Etik Ve Görgü Kuralları Eğitimi
 • Zaman Yönetimi Ve Etkili Ajanda Kullanımı
 • Stres Yönetimi Eğitimi


2. Teknik Eğitimler

 • 5S Yalın Üretim Eğitimi
 • Kaizen (Sürekli İyileştirme) Eğitimi
 • 8D Problem Çözme Ve Karar Verme Teknikleri
 • Poka Yoke Eğitimi
 • Kök Neden Analizi Eğitimi

Her zaman yeni yetenekler ararız. Özgeçmişinizi bize e-postayla gönderin.

Bizimle iletişime geçin