Yönetim Sistemleri Danışmanlığı> ISO Standartları Danışmanlığı

ISO Standartları Danışmanlığı
Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

ISO Standartları Danışmanlığı

ISO NEDİR?

ISO, teknolojiden gıda güvenliğine, tarıma ve sağlık hizmetlerine kadar hemen hemen her endüstriyi kapsayan 22665 adet Uluslararası Standart ve bunlarla ilgili belgeler yayınlamış olan bağımsız uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.. ISO Uluslararası Standartları, ürün ve hizmetlerin güvenli, güvenilir ve kaliteli olmasını sağlar. İşletmeler için, israfı ve hataları en aza indirerek ve verimliliği artırarak maliyetleri düşüren stratejik araçlardır. Şirketlerin yeni pazarlara erişmesine, gelişmekte olan ülkeler için oyun alanını düzleştirmesine ve serbest ve adil küresel ticareti kolaylaştırmasına yardımcı olur.

ISO 9001 sistemi kuruluşların kendilerini geliştirmesi, bir düzen ve disiplin içinde sistematik olarak çalışabilmeleri için uygun bir ortam hazırlar. ISO 9001 reklam ve prestij kazandırmasına ek olarak kuruluşlara yeniden gözden geçirme ve sürekli iyileştirme olgusunu kazandırır.

ISO’nun gıda güvenliği yönetim standartları, kuruluşların gıda güvenliği tehlikelerini tanımlamasına ve kontrol etmesine yardımcı olur.Günümüzdeki gıda ürünlerinin birçoğu art arda ulusal sınırları geçerken, küresel gıda tedarik zincirinin güvenliğini sağlamak için Uluslararası Standartlar gerekmektedir.

ISO 45001 standardının ana yapısı, ISO 9001 standardında son yapılan düzenlemeye uygun şekilde 10 maddeden oluşmaktadır. Standardın temel yaklaşımı, işletmelerin çalışma ortamı risklerini düşürmek, çalışanların can güvenliğini artırmak ve daha güvenilir çalışma koşulları yaratmak için işletmelere bir çerçeve oluşturmaktır. Özellikle küçük işletmelerde ISO 45001 standardı, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularında, sadece bir kişinin sorumlu olmasına imkan vermektedir. Ayrıca bu standart, işletme üst yönetimini daha fazla sistemin içine çekmektedir. Liderlik konusu, iş sağlığı ve güvenliği sisteminde daha fazla ele alınmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. ISO 14001; bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

Kozmetik ürünlerinin üretimini düzenlemek, ürün kalitesi üzerinde etkisi olan teknik ve idari faktörlerin yanında insan faktörünün de etkin bir şekilde kontrol edilmesini sağlamak üzere belirlenmiş standartlardan meydana gelmiştir. Bu sistemin gerekleri, kozmetik üretim uygulamalarının özellikle toplam kalite yönetimine dayanmaktadır. Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları Sistem standartları, bir kozmetik ürününün, asgari kalite koşullarını yerine getirmesine yönelik yeterli güveni sağlaması için gerekli olan bütün sistemli ve planlı faaliyetlere yönelik standartlardır.

Her zaman yeni yetenekler ararız. Özgeçmişinizi bize e-postayla gönderin.

Bizimle iletişime geçin