Yönetim Sistemleri Danışmanlığı> BRC Global Standartları Danışmanlığı

BRC Global Standartları Danışmanlığı
Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

BRC Global Standartları Danışmanlığı

İngiltere’de perakende ticaret yapan ve üyeleri büfelerden büyük mağazalara kadar çeşitli büyüklükteki kuruluştan oluşan ticari bir örgüttür. Yurt dışından büyük miktarda ürün ve girdi tedarik eden İngiltere’de önceleri ürün güvenliğini sağlamak için üreticiler, tedarikçiler ve perakendeciler tesislerde denetim yaparak yasal zorunlulukların yerine getirilmesini sağlamaya çalışmışlardır. Bu denetimlerin birbirinden kopuk olması ve bir üreticinin veya tedarikçinin biden fazla denetim geçirmek zorunda kalması İngiliz Perakendeciler Konsorsiyumu (BRC)’nu bir standart oluşturmaya itmiştir. İlk olarak 1998 yılında denetim standardı olarak yayınlanan BRC standardı, birçok aşamadan geçip geliştirilerek 2003 yılında GFSI (Global Food Safety Initiative ) tarafından onaylı bir standart olarak kabul edildi.

Bir firmanın birden fazla denetim geçirmesini engellemek, tüm sektörde gerekli olan uygulamaları yaygınlaştırmak, üretimde şeffaflığı garantilemek ve standardı ve destek prosesleri sürekli geliştirmek gibi amaçları olan BRC standardının pek çok faydası vardır. Bu faydalar kısaca şöyle özetlenebilir;

  • Bir 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından denetlenmek ve belgelendirilmek sektör içinde güveni arttırarak belli bir ayrıcalık sağlar
  • Ortak bir standardı uygulamak zincir içinde yer alan firmalarında denetleme yapmasına yardımcı olur, kolaylık sağlar.
  • Standard; kalite, hijyen ve ürün güvenliği konularını detaylı bir şekilde kapsadığından başka bir sertifikasyon talebine gerek kalmaz
  • BRC standardını uygulayan firma, düzenli olarak denetim yapılması ve ortaya çıkan düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ile kurulan hijyen ve ürün güvenliği sistemini sürekli geliştirir ve iyileştirir.
  • ISO 9001:2000 standardı ile uyum gösteren BRC standardı, iki standart için ayrı ayrı denetlenmenin ve belgelenmenin neden olacağı masrafı da ortadan kaldırır.
 


BRC Global Standatları Çeşitleri

Genel olarak üreticilerin ve tedarikçilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini ve tüketicilerin korunmasını amaçlayan BRC standardı 8 farklı başlık altında oluşturulmuştur.

BRC Global Standartları kalite, güvenlik ve operasyonel kriterleri garanti altına alır ve üreticilerin yasal gerekliliklere uygunluğunu ortaya koyar. Bu standartlar şu dönem lider perakendeciler, üreticiler ve gıda sektöründe yer alan firmalar tarafından gereklilik olarak belirtilmektedir.

BRC Global Ambalaj ve Ambalaj Materyalleri Standardı, ambalaj kuruluşlarının gıda ve gıda dışı uygulamalar için uygun hijyen standartlarında güvenli ve uygun ürünleri sağlamasına yardımcı olur.Tesis hijyen standartları, basılı ambalaj kontrolleri, ürün teftiş ve yabancı madde kontrolünü ele alan tehlike ve risk bazlı bir yaklaşım kullanılması sayesinde, BRCGS belgeli kuruluşlar ve müşterileri, ambalajlarının amacına uygun olduğuna ve potansiyel bir kontaminasyon riski oluşturmayacağına emin olabilirler.

İngiliz perakende konsorsiyumu tarafından 2003’te yayınlanan Tüketici Ürünleri için BRC Global Standardı, tüketicileri korumayı ve kalitenin devamlılığı ve risk yönetimi aracılığıyla tüketici ürünlerinin güvenliğini ve kalitesini arttırmayı amaçlar. Standart, riskleri belirlemeye ve yönetmeye ve kalite yönetim sisteminin merkezi ögesi olan hijyenle beraber önleyici tedbirlerin uygulanmasına odaklanır. Tüketici Ürünlerin kapsamında 3. Mesele, küresel pazarda şampuanlar, boyalar ve kozmetikler gibi ürünler ile televizyonlar, oyuncaklar, elektronik eşyalar, mobilyalar ve tekstil ürünleri gibi geniş yelpazeden oluşan gıda olmayan ürünleri kapsar. Ürünler perakende markalar ya da ulusal markalar olabilir. BRC Tüketici Ürünleri, özellikle Anglofon dünyasında yaygındır ve pazar kabulü elde etmek için sağlayıcılar için bir ihtiyaçtır.

General Merchandise, ürünlerin güvenliğini ve kalitesini sağlamak için üretim sürecinin yönetiminin öncelikli endişe kaynağı olduğu çok sayıda fabrikasyon ürünü kapsamaktadır. Örnekler arasında elektrikli ekipman, oyuncaklar, mobilya, tekstil ve mücevher sayılabilir.

Kişisel Bakım ve Ev Ürünleri, ürünlerin niteliği ve kullanımı nedeniyle tipik olarak daha yüksek hijyen gereksinimlerine sahip formüle edilmiş ve imal edilmiş ürünleri kapsar. Örnekler arasında kozmetikler, tıbbi cihazlar, bebek bezleri, gıda ambalajı ve ev temizlik ürünleri sayılabilir.

BRC Depolama ve Dağıtım standardına yönelik belgelendirme hizmetlerimizi, uluslararası ağımız sayesinde dünyanın dört bir yanında size veya tedarikçilerinize sunabiliyoruz. Bu standart; gıda, ambalaj ve tüketici ürünleri için depo, dağıtım ve toptan satış hizmetleri sağlayan tedarikçiler için geçerlidir. Bu standart, sözleşmeli olarak paketlenmiş gıda, ambalaj ve tüketici ürünleri depolamanız durumunda da geçerlidir (örneğin, perakende satışa hazır ürün ve/veya ambalaj denetimlerinize sözleşmeli olarak depoladığınız ürünler de dahil edilir).

Distribütör ve Aracılar için BRC Global Standardı, gıda ve ambalaj endüstrisindeki imalat dışı işletmeler için ürün güvenliğini, kalitesini ve yasallığını yönetmek için bir çerçeve sağlamak üzere geliştirilmiştir.

2016 yılında piyasaya sürülen Global Perakende Standardı, gıda ürünlerinin yanı sıra sabit hatlar perakende satış yapan kuruluşlar için de temel sertifikalar sunmaktadır. Standart perakendecilik faaliyetinin yanı sıra komiseri, kaynak kullanımı ve mağaza içi üretim faaliyetlerini de kapsar. Perakendeciler, tüketiciden önce gıda tedarik zincirindeki son adımdır ve tedarik zincirinin yönetilmesinde ve ayrıca mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaştırılmasında kritik bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla bu Standart, ürün güvenliği, kalitesi ve yasal uygunluk ve tüketicinin korunması ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek için gereken operasyonel kriterler üzerine en iyi uygulamaları teşvik etmek üzere tasarlanmıştır. Perakende için Küresel Standart, işletmelere perakende ortamında sunulan ürün ve hizmetlerin güvenliğini, kalitesini ve yasallığını yönetmeleri için bir çerçeve sağlamak üzere geliştirilmiştir. Bu standart;

  • Gıda rünlerini perakende satış yapan kuruluşlar;
  • Tedarik ve tedarikçi onay programı; ve
  • Mağaza içi hazırlık ve işleme süreçlerini kapsar.

     

Bitki bazlı gıdaların popülerliği ivme kazanıyor ve modern endüstriyel tarım yöntemlerinin çevre ve hayvan refahı uygulamaları üzerindeki etkisinin yanı sıra ağırlıklı olarak et bazlı bir diyetin etkisi üzerinde bazı tüketiciler arasında artan bir rahatsızlık hissini yansıtıyor. sağlığımız üzerinde. Küresel gıda sisteminin tüm sera gazı emisyonlarının dörtte birinden fazlasından sorumlu olduğu ve bu nedenle iklim değişikliğinin önemli bir itici gücü, kamu bilincine göre filtrelenmiştir ve bu, bazılarının gıda hakkında nasıl seçim yaptıklarını etkilemektedir. Giderek artan sayıda tüketici, iyi dengelenmiş bitki temelli bir diyetin sunduğu sağlık yararları nedeniyle vejetaryenlik, veganizm veya esnek bir yaklaşım düşünmektedir. Gıdaların Geleceği ile ilgili Oxford Martin Programı, bitki bazlı diyetlerin sağlık ve çevresel etkilerini değerlendirdi ve vejetaryen diyetlerin benimsenmesinin küresel olarak yılda 7,3 milyon ölümü önleyeceğini ve vegan diyetlerinin benimsenmesinin 8,1 milyon ölümü önleyeceğini buldu. Ayrıca, gıda kaynaklı sera gazı emisyonlarını vejetaryen diyetlerle% 63 ve vegan diyetlerle% 70 oranında azaltacaktır. Giderek daha fazla insan, gezegen ve onların sağlığı, vejetaryenliği veya veganizmi için yararlı olduğunu düşündükleri bir yaşam tarzını sürdürmeye çalıştıkça veya pek çoğuyla yapılan deneyler cazip bir seçimdir. Veganizm teriminin, Vegan Derneği tarafından ilk kez 1944'te ortaya çıktığı için 'bitki bazlı' olarak değiştiği gerçeği, et tüketimini sınırlama ve bitki bazlı alternatifler yemenin yaygınlaşmasının kanıtıdır. Vejetaryenliğin, veganizmin ve bitki temelli diyetlerin yükselişiyle yaratılan ticari fırsatlar açıktır. 2018'de İngiltere, diğer tüm uluslardan daha fazla vegan ürün piyasaya sürdü ve Avrupa'da, 2018'de piyasaya sürülen her on (% 9) gıda ürününden birinde vegan veya hiç hayvansal madde iddiası bulunmadı ve 2015'te% 5'ten iki katına çıktı. Bu kategori, diğer kategorilerden% 18 artışla bitki bazlı alternatiflerin satışlarına kıyasla 185 milyon £ satış düşüşüyle diğer kategorilerden daha fazla değer kaybetti. Hiç şüphe yok ki, bitki temelli alternatiflere olan talep artıyor. BM, 2050'ye kadar küresel nüfusun 9,8 milyara ulaşacağını tahmin ediyor ve bu durum, nüfusu sahip olduğumuz azalan kaynaklardan sürdürülebilir bir şekilde beslemek için kolektif yeteneğimiz hakkında birçok soruya yol açıyor. Küresel, kar amacı gütmeyen bir vakıf olan EAT, kısa bir süre önce Lancet ile bir araya gelerek 16 ülkeden 37 bilim insanını sağlıklı diyetler ve sürdürülebilir gıda üretimi için küresel bilimsel hedefler geliştirmek üzere bir araya getirdi. Dünya nüfusunun sürdürülebilir bir şekilde beslenmesinin mümkün olduğunu gösteren nicel bilimsel hedefleri olan entegre bir küresel çerçeve sundular. "Yiyecekler 21. yüzyılın belirleyici bir sorunu olacak. Potansiyelini ortaya çıkarmak hem SDG'lerin [Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri] hem de Paris Anlaşması'nın başarısını katalizleyecek. insan sağlığı ve çevresel sürdürülebilirliği artırmaya yönelik ulusal ve iş politikası çerçeveleri. Gıda sisteminin dönüşümüne rehberlik etmek için açık ve bilimsel hedefler belirlemek bu fırsatı gerçekleştirmek için önemli bir adımdır ".

Etik Ticaret ve Sorumlu Kaynak Kullanımı Standardı, işçilerine karşı yasal ve ahlaki yükümlülüklerini yerine getirmek için bir sitede bulunması gereken ETRS kriterlerini belirlemek üzere geliştirilmiştir. Standardın formatı ve içeriği, bir şirketin tesislerinin, işletim sistemlerinin ve prosedürlerinin, yetkili bir üçüncü tarafın (onay organı) Standart standardın gerekliliklerine ve sosyal / etik denetimler için küresel en iyi uygulamalara uygun olarak değerlendirilmesine izin verecek şekilde tasarlanmıştır. . Standart, 'bağımsız' bir denetim olarak veya başka bir BRCGS Standardı ile birlikte sunulabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, denetim sürecinin gereksinimlerini yakınlaştırma, siteler, belirteçler ve sertifika verenlere, kolaylaştırılmış bir denetimin avantajını sunmanın yanı sıra, onu çevreleyen idari ve operasyonel süreçlerdeki verimliliklerden yararlanma fırsatı sunar.

Her zaman yeni yetenekler ararız. Özgeçmişinizi bize e-postayla gönderin.

Bizimle iletişime geçin