Denetim Hizmetleri > İç Denetim Hizmetleri

İç Denetim Hizmetleri
Denetim Hizmetleri

İç Denetim Hizmetleri

Organizasyonunuzda İç Denetim fonksiyonu bulunmaması veya fonksiyonun etkin çalışmaması nedeni ile yüksek riskler ile karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsanız!
İç Denetimin mali denetim veya bağımsız denetimden ayrı bir ihtiyaç olduğu bilincindeyseniz!
İç Denetim fonksiyonu kurmak istiyor ama organizasyonunuz için en doğrusunun ne olduğu konusunda yeterli fikre sahip değilseniz!

İç DenetimÇözümü; Günümüz küresel iş çevresinin değişen dinamikleri paralelinde İç Denetim fonksiyonunun rolü, mali sonuçların ve prosedürel uygunlukların değerlendirilmesinden üst düzey kararların alınması, organizasyonun risklere karşı korunması ve kontrol sisteminin geliştirilmesine katkı sağlayan bir yapıya doğru değişim göstererek üst yönetime stratejik destek olma yönünde değişmekte ve gelişmektedir. Yeterli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip denetim kadrosu bulunmayan organizasyonlar birçok riskle karşı karşıya kalmakta ve bunlara karşı zamanında ve yeterli seviyede önlemlerin alınması konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar.

İç Denetim fonksiyonunu henüz kurmamış organizasyonlar için İç Denetim , Uluslararası Standartlara uygun bir yapıda anahtar teslimi İç Denetim Departmanı’nı oluşturmakta ve çalışmaları gözeterek fonksiyonun etkinliğine, gelişimine ve sürekliliğine destek olmaktadır.

Firma ihtiyaçları, ölçeği ve tercihleri göz önüne alınarak İç Denetim hizmetinin İç Denetim Merkezi tarafından dış kaynak kullanımı (outsource) olarak yerine getirilmesi de diğer bir alternatif olarak değerlendirilmektedir. İç Denetim Departmanı bulunmakla birlikte kadro yeterliliği, yetkinliği ve sonuçların etkinliğinde karşılaşan sorunların çözümüne yönelik olarak İç Denetim Merkezi, İç Denetim Departmanı’nın yeniden yapılandırılması ve / veya geliştirilmesi konusunda eş kaynak kullanımı (co-source), teknik destek ve stratejik destek sağlanması ve eğitimler ile organizasyonlara katkıda bulunmaktadır.

Her zaman yeni yetenekler ararız. Özgeçmişinizi bize e-postayla gönderin.

Bizimle iletişime geçin