Denetim Hizmetleri > Hijyen Denetimleri Hizmetleri

Hijyen Denetimleri Hizmetleri
Denetim Hizmetleri

Hijyen Denetimleri Hizmetleri

Hijyen denetiminin, gıdaların üretimi sırasında ürünlerin kontaminasyonuna sebep olabilecek ve müşteri sağlığını olumsuz etkileyebilecek çok sayıda işlem basamağı mevcuttur.

Denetimler işletmenin gıda güvenliği açısından riskli noktalarının tespit edilerek alınacak önlemlerin belirlenmesini sağlar. Bu sayede işletme yüksek standartlarda güvenilir gıda sunarak müşteri sağlığını korumuş olur.

Hijyen denetimlerinin kapsamı yasal yönetmeliklerin belirlediği kriterlerin yanı sıra uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği kurallarını da içerir.

Hijyen kontrolleri gıda hijyeni ve güvenliği alanında uzman, tecrübeli denetim personeli tarafından yürütülür.

Raporlandırmada firmamızın özel yazılım sistemi kullanılır. Bu yazılım sistemi sayesinde raporlar fotoğraflı olarak sunulur ve tespit sonuçlarının istatistiksel verilerini içeren tablo&grafikler elde edilir.

Kontroller gıdaların hazırlandığı, depolandığı ve sunulduğu tüm bölümleri kapsar ve aşağıdaki kriterlerin detaylı değerlendirmesini içerir;
 
• Yasal Evrak Kontrolü
• Alt yapısal uygunluk Kontrolü
• Temizlik ve Dezenfeksiyon Uygulamalarının Kontrolü
• Personel Hijyeni Kontrolleri
• Alet - Ekipman Uygunluk Kontrolleri
• Ürün ve Su Hijyen Analiz Kontrolleri
• Ortam / Makine / Ekipman ve Personel Hijyen (Swab) Kontrolleri
• Kalibrasyon Yönetimi Kontrolü
• Depolama Hijyeni Kontrolü
• Pest (Haşere) Kontrol Uygulamalarının Etkinkik Kontrolü
• Atık (Evsel, Endüstriyel, Kimyasal  vs) Kontrolü
• Dokümantasyon ve Kayıt Kontrolü
• İzlenebilirlik Sistemi Kontrolü
• Eğitim Süreç Kontrolü

Her zaman yeni yetenekler ararız. Özgeçmişinizi bize e-postayla gönderin.

Bizimle iletişime geçin