Yönetim Sistemleri Danışmanlığı> Sosyal Sorumluluk Standartları Danışmanlığı

Sosyal Sorumluluk Standartları Danışmanlığı
Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Sosyal Sorumluluk Standartları Danışmanlığı

Sosyal Sorumluluk Standartı Nedir?

Her geçen gün gelişen ve globalleşen Dünya’mızda Dünya rekabet koşulları da hızla değişmeye başladı. Fiyat ve kalitenin malın değerini belirlediği günlerden, fiyat ve kalitenin yanı sıra hizmet özellikleri, müşteri memnuniyeti kriterleri ve sosyal uygunluk koşullarının konuşulduğu ve aranan bir özellik olduğu günlere geldik.
Artık Dünya’ca ünlü markaların sipariş verebilmek için aradığı özellikler arasında gelişen iletişim teknolojileri ve bilinçlenen tüketici eğilimleri sebebiyle sosyal sorumluluk ve ahlaka uygun faaliyetler göstermek de yer alıyor
Özellikle emek yoğun bir sektör olan tekstil sektöründe sosyal sorumluluk faaliyetleri ve insan haklarına uygun üretim daha da ön plana çıkmaya başladı.
Çünkü artık bilinçli tüketici insani olmayan koşullarda çalışıp, haklarını alamayan işçinin ürettiği ve çocuk işçinin çalıştırıldığı bir fabrikanın ürettiği malı kullanmak istemiyor. Bu durum da, üretici firmalar üzerinde rekabet ve satış politikalarını belirlerken baskı yapmaya ve beraberinde bir takım sosyal uygunluk şartlarını getirme zorunluluğu doğurdu.
Sosyal Sorumluluk kavramı kısaca;
“Bir işletmenin faaliyette bulunduğu ortamı koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülükleri” olarak tanımlanabilir.

  • Doğal çevreyi koruma,
  • Müşterilerin tercihlerini dikkate alarak kaliteli ve güvenli ürünler sunma,
  • İş görenlerin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterme,
  • İşletmeyi ortakların haklarını koruyacak ve yatırımları kârlı kılacak bir şekilde yönetme,
  • Faaliyetlere ilişkin doğru bilgi sunma ve toplumun refah seviyesine katkıda bulunacak eğitim, sağlık ve sanat etkinliklerini destekleme gibi konular bu kavram kapsamında değerlendirilmektedir.

 

 

ISO 26000, Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusuna ilişkin hükümlerin, şirketlerden sivil toplum kuruluşlarına veya vakıflara kadar çeşitlenen herhangi bir kurumtarafından uygulanacak Kurumsal Sosyal Sorumluluk’un standardizasyonu marifetiyle birleştirilmesi yolunda bir girişimdir. ISO 26000’in karakteri gönüllülüğe dayanmakla birlikte Kurumsal Sosyal Sorumluluk’a ilişkin muhtelif başlıklardaki hükümleri bir araya getirmeye ve hükümlerin oluşturduğu sistemin farkındalığını sağlamaya çalışır. Sosyal Sorumluluk kuruluşunuzun performansını ölçmede en önemli etkenlerden biridir ve bu gerçek toplumun tüm sektörleri için geçerlidir. Sosyal Sorumluluk bir kuruluşun karar ve faaliyetlerinin topluma ve çevreye etkisine dikkat etme yolundaki yasal ve gönüllü görevidir. Kurumsal bir sorumluluk stratejisi kuruluşun sürdürülebilir gelişmeye katkısının, hissedarlarıyla ilişkilerinin ve etik davranışının yollarını belirler. ISO 26000 kuruluşunuzun toplumsal sorumluluğunu pekiştirmeye yönelik uluslararası tavsiyeleri belirtir. İşinizin mahiyeti ne olursa olsun, uzun vadede sosyal sorumluluk stratejisi oluşturup uygulamanıza rehberlik eder. ISO 26000 iş uygulamalarından çevre politikalarına, sürdürülebilir gelişmeye ve etkilediğiniz toplumlara kadar her konuya müdahale etmenizi sağlar. ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’nin standartlarını belirlemek üzere dünyanın her yerinden çok sayıda sivil toplum kuruluşlarından, tüketici gruplarından, resmi kuruluşlardan, işçi gruplarından insanlar bir araya gelmişler ve beş yıl süren bir çalışmanın arkasından, uluslararası bir görüş birliği sağlanmış ve 2010 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından bu standartlar yayınlanmıştır.

Sedex 150’den fazla ülkede 50.000’den fazla üye tarafından kullanılan tedarik zincirlerinde sorumlu kaynak verilerini paylaşmak için dünyanın en büyük işbirliği platformlarından biridir. Tedarikçi Etik Veri Paylaşımı ( SEDEX), işletme ve organizasyonlara Tedarik Zincirleri içindeki işçi uygulamalarına dair verileri yönetmelerini sağlayan web tabanlı bir sistemdir. İngiltere’deki sivil toplum örgütleri, ticaret birlikleri ve üye firmalar tarafından oluşturulmuş bir sosyal uygunluk girişimidir. En büyük amacı İngiltere pazarı için üretim yapan tüm çalışanların çalışma şartlarının Uluslararası Çalışma Standartları’na uygun olmasını sağlamaktır. Sedex denetimleri SMETA metodolojisi ile 3. Taraf onaylı denetim firmaları tarafından yapılır. Genelde 4 haftalık yarı haberli denetim şeklinde yapılır. Sedex Hazırlık Süreci yaklaşık 4-6 haftadır, bu süreç firmanın performansına göre değişebilir. Yapılan denetimden geçen üretici firma İngiltere’deki üye firmalar tarafından kabul edilir. Sedex ‘ e üye işletme ve tedarikçiler, kendi Smeta denetim raporlarını doğrudan SEDEX sistemi içinde diğer tüm üyelerin görebileceği şekilde yayınlama olanağından faydalanırlar. Sedex Sosyal Uygunluk denetimlerine giren firmalar da Sedex sistemine üye olarak ve geçirdikleri denetimlerin raporlarının sisteme yüklenmesi yoluyla; denetim sonuçlarını yetki verdikleri birden çok Sedex üyesi tarafından görülebilmesi sağlarlar ve böylece farklı üye firmalardan birden çok kez denetime girme ihtiyacı duymazlar. Sedex dört ana temel üzerinde durmaktadır. Üyeler buna göre tedarik zinciri performansını artırmayı taahhüt eder.

  • Çalışma Standartları
  • Sağlık ve Güvenlik
  • Çevre Ahlakı
  • İş ahlakı
  • Sedex doğrudan kendi denetim ve iyileştirme faaliyetlerine tedarikçileri dâhil etmekte, tedarik zincirinin orta ve üst üyelerini oluşturur.

 

Amfori (BSCI), Foreign Trade Association tarafından, uluslararası ticaretin insanların refahı ve sosyal ekonomik gelişim açısından önemli bir araç olduğunun bilinci ile kurulmuştur.Bu davranış kuralları (amfori BSCI Davranış Kuralları), amfori BSCI Katılımcıları'nın fikirlerini yansıtan bir dizi ilke ve değer ile bu katılımcıların iş ortaklarından beklentilerinden oluşmaktadır.Amfori BSCI Davranış Kuralları, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Çocuk Hakları ve İş İlkeleri, BM Ticaret ve İnsan Haklarına İlişkin Yol Gösterici İlkeleri, OECD Rehberi, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve tedarik zincirindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ile Tavsiyeleri gibi uluslararası sözleşmelere atıfta bulunmaktadır.Amfori BSCI Davranış Kuralları'nı benimseyen işletmeler, bu belgede belirtilen ilkelere ve etki alanları dahilinde insan haklarına saygı duyulmasına dair sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt eder.Amfori BSCI ve katılımcıları (amfori BSCI Katılımcıları), sosyal yönden sorumlu işletme ilkelerinin uygulanması için iş ortakları ile paydaşlar arasında yapıcı ve açık bir diyalog gözetir.

İnsan hakları bilincinin yaygınlaşmasına paralel olarak SA 8000, liderlik esasına dayalı, kapsamı şirket dahilinde; ortaya çıkarmaktan çok önlemeye odaklı, sürekli gelişmeyi hedef alan, sosyal sorumlulukların ölçümlendiği bir standart olarak 1997 yılında yayınlanmıştır. SA 8000 , çalışma koşullarını genel olarak iyileştirme, tüm iş ve ülke sektörlerinde evrensel standart sağlamak, dünya ve genelinde insan hakları ve çalışma örgütleriyle paralel şekilde çalışmak, iş ve tüketim toplumunu karşılıklı kazanca yönelik bir yaklaşımla teşvik etmeyi misyon edinmiştir.

Her zaman yeni yetenekler ararız. Özgeçmişinizi bize e-postayla gönderin.

Bizimle iletişime geçin