Ürün Belgelendirme Danışmanlığı > Kosher Üretim Danışmanlığı

Kosher Üretim Danışmanlığı
Ürün Belgelendirme Danışmanlığı

Kosher Üretim Danışmanlığı

Koşer, İbranice’de “uygun, temiz” anlamlarına gelen bir kelimedir. İngilizce’de, ise bu kelime “Kosher” olarak geçer. Günümüzde yaygın kullanılan bir tanım olan Koşer Belgesi; ürünlerin (özellikle de yiyeceklerin) Musevi(Yahudilik) inancına uygun olarak üretilip üretilmediğini gösteren bir belgedir. Musevi din adamlarının (haham), ilgili firmanın ilgili malzemesini; üretimden tüketiciye ulaşana kadar ki tüm aşamalarda denetleyip Musevi inancına uygun olması durumunda verdikleri belgeye Koşer Belgesi denir. Bu işlemler, söz konusu malzemenin üretiminin başlangıcından tüketiciye ulaşana kadar ki aşamaları ile bu aşamalarda kullanılan ekipman ve malzemelerin denetlenmesini kapsar.
Ayrıca hijyen hususu da Koşer Belgesi verilirken denetlenen hususlar içerisindedir. Koşer Belgesi, yetkili kuruluşların görevlendirdiği hahamların denetlemeleri sonucunda yetkili kuruluşlar tarafından verilir. Koşer Belgesi olan ürün Musevilik açısından yenilmesi veya kullanılması sakıncalı olmayan üründür. Bu belge kullanım amacı ve uygulama yöntemleri açısından Müslümanların kullandığı, Helal Sertifikası’na benzerlik göstermektedir. Örneğin hem İslamiyet’te hem de Musevilik’te domuz eti ve türevlerinin tüketilmesi haram olarak tanımlanır. Yani dinen uygun değildir. Koşer Belgesi verilirken yapılan denetlemeler, kaynağı Musevilikteki kutsal kitap Tevrat olan Kaşerut veya Kaşrut kurallarına dayanır. Dünyaca geçerli Koşer Belgesi veren firmaların listesi her ay İsrail Baş Hahamlığı (Chief Rabbinate of Israel) tarafından güncellenir ve yayınlanır. Koşer Belgesi almaya hak kazanan firmalar ürünlerine Koşer Etiketi yapıştırabilirler. Bu etiketler uluslararası semboller ve ifadeler içerir. Böylece ilgili ürünün hitap ettiği pazar otomatikman genişlemiş olur. Koşer Etiketi’nin içerdiği sembollerden biri de Musevilik’in sembolü olan ve Davut Yıldızı olarak da tanımlanan üst üste gelmiş iki üçgenden oluşan Heksagram (hexagram)’dır. Koşer Sertifikasyon faaliyetleri sayesinde anavatanları dışında yaşayan Museviler, bilmedikleri veya yeterince tanımadıkları markaların ürünlerini Koşer Etiketi içermeleri durumunda güvenle alabilirler. Her ne kadar Koşer Etiketi bulunduran ürünler diğer ürünlere nazaran pahalı olsa da bu fiyat farkı birçok din mensubu tarafından önemsenmez.

Koşer Belgesi Almanın Avantajları

Koşer Belgesi almak ilgili firmaya önemli avantajlar sağlar. Bu avantajlar;
•    Belgelendirilen ürünün pazarının genişlemesi (Çünkü Koşer Belgesi sadece Museviler tarafından değil Hindu, Müslüman ve bunlar gibi birçok din mensubu tarafından aranan bir belgedir.),
•    Belgelendirme yapan firmaya olan güvenin artması,
•    Belgelendirme yapan firmanın saygınlığının artması,
•    Dünya çapında geçerli olan Koşer Belgesi ile diğer ülke pazarlarına daha kolay girebilme,
•    Vejetaryen ve veganlar tarafından da tercih edilme,
•    Organik ve sağlıklı ürün arayan müşteriler tarafından da tercih edilme,
•    Alerjisi olan müşteriler tarafından tercih edilme,
•    Özel sağlık sorunları olan müşteriler tarafından tercih edilme,
olarak sıralanabilir. Koşer Belgesi almanın avantajları dolayısıyla bu belgeyi alan firmaların sayısı her geçen gün artmakta ayrıca bu firmaların hitap ettiği müşteri kitleleri de genişlemektedir.

Koşer Belgesi Verilme Süreci

Koşer Belgesi almak isteyen firma aşağıdaki işlem basamaklarını bilmeli ve ona göre hazırlık yapmalıdır. Koşer Belgesi verilme sürecindeki işlem basamakları;
•    Koşer Belgesi veren yetkili kuruluşa başvuru yapılır(Online başvuru veya doğrudan yüz yüze başvuru),
•    Yetkili kuruluş tarafından verilen formlar doldurulur ve istenilen belgeler istenilen formatta (PDF veya DOC gibi) yetkili kuruluşa sunulur,
•    Yetkili kuruluş aldığı dokümanları inceler ve eksiklik yoksa ilgili firmaya fiyat teklifi yapar,
•    Fiyatta anlaşma sağlanması durumunda yetkili kuruluş ilgili firmaya denetlemeler için hangi gün geleceğini bildirir,
•    Yetkili kuruluş belirttiği tarihte denetlemeleri yapar,
•    Denetlemeler sonucunda eksik aksak husus varsa düzeltilmesi belirtilir, eğer yoksa veya eksik aksak hususlar giderildi ise Koşer Belgesi yetkili kuruluş tarafından ilgili firmaya verilir.

Koşer Belgesi’nin Geçerliliği

Koşer Belgesi’nin geçerliliği alınan ürüne göre değişir. Ancak genellikle Koşer Belgeleri bir yıl süreyle geçerlidir. Belgenin geçerliliğini yitirmesi ile  yetkili kuruluş tarafından tekrar denetlemeler yapılır ve belge yenilenir.
Koşer Belgesi alınan ürünün özelliklerine bağlı olarak denetlemeler yılda bir kere yapılabilirken yılda birkaç kez de yapılabilir.

Koşer Belgesi İle Belgeleme İhtiyacı Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Giderek küreselleşen ya da diğer bir deyişle küçülen dünyada, hem bir yerden bir yere gitmek daha kolay hale geliyor, hem de yaygınlaşan ve benimsenen ortak ihtiyaçlara hitap eden teknolojik ürünler ile anavatanı dışında yaşamak kolaylaşıyor. Yani nasıl ki Çin’deki bir insan da yemek pişirmek için gazlı ocak veya temizlenmek için duş kullanabiliyorsa, aynı şekilde dünyanın çoğu ülkesinde de insanlar benzer aletleri ya da cihazları kullanmakta.

İşte giderek benzerleşen insan hayatı (örnek; takım elbise giymek, araba sürmek, marketten alışveriş yapmak gibi) insanların anavatanları dışında da yaşamasını daha kolay hale getiriyor. Bunun sonucu olarak, anavatanından uzakta yaşayan insan sayısı her geçen gün artıyor.
İnsan hayatındaki birçok şey kolayca değişse bile dini inanışlar ve bu inanışlara uygun davranışların değişmesi çok zor. İşte anavatanları dışında yaşarken dini inanışları gereği sıkıntı çekmemek isteyen insanların talebi sonucunda ortaya çıkan uygulamalardan biri de Koşer Sertifikasyonu faaliyetidir.

Bu belgeleme veya sertifikasyon faaliyeti sayesinde anavatanları dışında yaşayan Museviler, dini inanışlarının gerektirdiklerini karşılayan ürünleri daha kolay bulabilirler. Musevilerdeki bu uygulamaya benzer olarak başka sertifikasyon faaliyetleri de bulunmaktadır. Örneğin, Vegan Etiketi, Helal Sertifikası gibi.

Her zaman yeni yetenekler ararız. Özgeçmişinizi bize e-postayla gönderin.

Bizimle iletişime geçin