Kişisel ve Kurumsal Gelişim Danışmanlığı > Kurum İçi Koçluk

Kurum İçi Koçluk
Kişisel ve Kurumsal Gelişim Danışmanlığı

Kurum İçi Koçluk

Koçluğun özünde farkındalık kazandırmak olduğu gerçeği ve düşüncesiyle ve kurumsal koçluk süreci doğrultusunda ve sonucunda kurumlar kurumsal farkındalık kazanırlar. Kurumsal koçluk eğitiminde, yine bireysel koçluk sürecinde olduğu gibi kurumlarım mevcut durumları ile gerçekleştirmek istedikleri hedefleri belirlenir ve çalışanlar ile paylaşılır.

NEDEN KURUMSAL KOÇLUK
Başta kurum çalışanların veriminin artması, ekibinizin takım ruhunu kazanması, etkili iletişim ve neticesinde verimlilik artışını kurumsal koçluğun faydası olarak sıralayabiliriz. Kime koç denir ? Kısaca ; Gerçekleştirmek istediğiniz hedef için sizi hareketlendiren ve bu süreci birlikte yürüttüğünüz kişidir koç. Koçun asli görevi, olası bir problem karşısında var olan ama farkında olmadığımız seçenekleri bulmamıza, kişinin engeli tanımlamasına ve ortadan kaldırmasına yardımcı olmaktır.

KURUMSAL KOÇ KİMDİR ?
Kurumu bütünsellik yaklaşımıyla ele alarak bireysel koçluk çalışmaları ile destekleyerek organizasyonlara destek veren kişiye kurumsal koç denir.Kurumu bütünüyle alması ve değerlendirmesi çok önemlidir. Profesyoneller için kurumsal koçluğun faydası nedir ? Kurumun ortaya koyduğu hedefler ile bireyin hedefi arasında uyumu sağlamanın etkili yolu olarak kurumsal koçluk önerilmektedir.Yurt dışında ve ülkemizde başarılı şirketlerin bir çoğu bu hizmetten yararlanmaktadırlar.

KURUM İÇİ KOÇLUK
Koçluk süreci neticesinde kurumun bir kazancı da kurum içi koçların oluşturulmasıdır. Böylece dönem dönem ortaya çıkan yönetici- çalışan ve çalışan-çalışan çatışmaları da büyük ölçüde engellenmiş olunur. Mutlu ve huzurlu çalışan verimliliği artıracaktır.

KURUMSAL KOÇUN KURUMA KATKISI
Kurumsal Koçluğun hedefi ; organizasyonların hedefleri ve ihtiyaçlarına göre, kurumun güçlü alanlarını ortaya çıkartarak fayda yaratmaktır.

KURUMSAL KOÇLUK SÜRECİ

 • Üst Yönetim görüşmesi
 • Kurum ve departman hedeflerin belirlenmesi ve yönetilmesi
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Geribildirimlerin alınması
 • Birebir koçluk görüşmeleri
 • Sürecin Sonlandırılması ve Geri bildirim

Yönetici Koçluğu için en güzel sözü belki de Platon söylemiş.”Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.“Yönetici koçluğu yönetici liderin ya da lider adayının gelişimi ile birlikte ileriye doğru yol almasıdır.Yönetici Koçluğu, öncelikle bireyin kişisel olarak kendini tanımasını sağlayıp, psikolojik ve yönetimsel becerileri geliştirmesine bağlı olarak iş performanslarını ve kariyer basamaklarını hızlıca artırmalarını sağlamayı amaçlayan bir çalışmadır.Yönetici koçluğu sayesinde kişisel becerilerinizi geliştirerek ve iletişim yeteneğinizi artırabilirsiniz.

YÖNETİCİ KOÇLUĞU KİMLER ALMALI

 • Yönetici Profesyoneller
 • Kariyerinde başarıyı hedefleyen çalışanlar
 • C level Üst düzey yöneticiler
 • Holding ve Aile Şirketi Yöneticileri
 • Kariyer Hedefi Olan Profesyoneller
 • Lider Vasfını Kazanmak adaylar
 • Kurum İçi İletişimini Artırmak İsteyenler

Kurum içindeki takımların, “takım olmalarını” destekleyen, birlikte gelişmelerini, daha uyumlu çalışmalarını, hedeflerine ulaşmalarını ve verimli sonuçlar almalarını sağlayacak bir süreç programıdır.


Bu program ile takım üyeleri;

 • Birlikte daha etkin çalışmaya başlarlar
 • Yaratıcılıkları artar
 • Kaynaklarının farkına varıp daha etkin kullanırlar
 • İç çatışmaların sebeplerini tanımlar, önlem alırlar
 • Ortak hedeflerine odaklanırlar
 • Birbirlerini daha iyi tanırlar
 • Sorumluluklarını sahiplenirler
 • Birbirlerinin gelişimine katkıda bulundukları için haz duyarlar
 • Sinerji oluşturur, yeni bakış açıları kazanırlar
  • Sonuçta bütün olarak takım performansı artar. Takım koçluğu uygulamaları firmanın ulaşmak istediği amaçlara, katılımcı sayı ve profiline göre şekillendirilebilmektedir.

Her zaman yeni yetenekler ararız. Özgeçmişinizi bize e-postayla gönderin.

Bizimle iletişime geçin